Breaking News

 • Konsep Kebahagiaan dalam Islam

  Konsep Kebahagiaan dalam Islam

  Terminologi bahagia sebagai sebuah realitas hakiki hanya diulang satu kali, sebagaimana jalan cahaya pun hanya satu di antara ragam kezhaliman, merujuk kepada realitas kebenaran yang juga satu bersama satu realitas rahmat Allah yang melahirkan keberkahan yang banyak dan terus menerus.
 • Da'wah Terbuka (جحريّة الدعوة)

  Da’wah Terbuka (جحريّة الدعوة)

  Beberapa tahun lamanya Rasulullah Saw berdakah secara sembunyi-sembunyi (sirriyyah) hingga Allah Swt. menurunkan kewajiban untuk berdakwah secara terbuka (jahriyyah). Ragam ujian mulai terasa berat bagi Nabi Saw dan para pengikutnya, namun semangat dakwah yang kuat di atas iman menjadikan ...
 • Ar-Rahman Ar-Rahim (الرحمن الرحيم)

  Ar-Rahman Ar-Rahim (الرحمن الرحيم)

  Ar-Rahman Ar-Rahim terulang ayatnya dalam Surat Al-Fatihah. Para ulama tafsir pun tidak terlalu banyak membahasnya, karena pembahasan tentangnya telah cukup panjang lebar ketika mentadabburi basmalah sebagai ayat pertama surat tersebut. Namun begitu para ulama memahami akan maksud penegasan ...
 • Pilihan Dakwah Rahasia (سرّية الدعوة)

  Pilihan Dakwah Rahasia (سرّية الدعوة)

  Dakwah yang pertama kali dipilih oleh Rasulullah Saw atas perintah dakwah yang telah diturunkan adalah secara rahasia. Pilihan ini dibuat berdasarkan kebutuhan masa awal pengembangan Islam untuk melahirkan kemaslahatan agama yang lebih besar. Sejarah memperlihatkan bahwa pilihan itu adalah ...
 • Alhamdulillahirabbil 'alamin (الحمد للّه رب العالمين)

  Alhamdulillahirabbil ‘alamin (الحمد للّه رب العالمين)

  Setelah Allah membuka Kitab-Nya dengan basmalah, yang merupakan jenis pujian, maka Allah susulkan pujian itu menuju kesempurnaan dengan alhamdulillah. Kata alhamdu digunakan sebanyak 26 kali dari total 68 kata yang ada menggunakan huruf dasar yang sama, yakni 1 kata kerja (يحمدوا), dan sisanya ...
 • Hakikat Iman dan Tingkatannya

  Hakikat Iman dan Tingkatannya

  Iman adalah perkataan dan perbuatan, dapat bertambah atau berkurang. Ketakwaan yang hakiki tidak akan dicapai kecuali setelah ia meninggalkan keraguan di dalam hatinya. Secara bahasa, Iman adalah tashdiiq (membenarkan atau mempercayai). Secara istilah, Iman adalah mempercayai Rasulullah dan ...
 • Politik Islam

  Politik Islam

  Islam memiliki cara pandang sendiri terhadap politik. Politik Islam tidak sama dengan Politik selain Islam. Maka para aktivis Islam yang memutuskan terjun ke dunia politik, jangan menjadikan Islam sebagai kendaraan politik, namun jadikanlah politik kendaraan meninggikan Islam. Namun itu tidak ...
 • Tidak Mendahulukan Makhluk dari Sang Khalik، Laa Yuqaddamu al-Makhluk 'Ala al-Khaliq (لا يقدم المخلوق إلى الخالق)

  Tidak Mendahulukan Makhluk dari Sang Khalik، Laa Yuqaddamu al-Makhluk ‘Ala al-Khaliq (لا يقدم المخلوق إلى الخالق)

  Materi ini membahas satu tema penting bahwa di antara konsekuensi logis syahadatain, seorang mukmin tidak boleh mendahulukan makhluk daripada Sang Khalik. Mendahulukan Allah atas segala urusan kita adalah bagian dari adab yang tidak boleh terlepas. Kalaupun ada ketaatan kepada makhluk, maka ...
 • Urgensi Dua Kalimat Syahadat (أهمية الشهادتين)

  Urgensi Dua Kalimat Syahadat (أهمية الشهادتين)

  Materi ini mengingatkan kaum muslimin akan pentingnya dua kalimat syahadat yang telah sangat dikenal sejak pertama kali mengenal Islam, bahkan dihafal dan terus menerus diulang pengucapannya setiap hari. Namun adakah di antara Anda yang memaknai untaian kalimat singkat namun penuh makna ini? ...
 • Talak Tiga

  Talak Tiga

  Talak Tiga adalah talak yang dilakukan secara berturut-turut oleh seorang suami kepada isterinya dengan perkataan yang diulang 3x, baik dalam keadaan emosi maupun tidak emosi. Seluruh imam madzhab yang empat bersepakat bahwa hukumnya adalah telah jatuh talak ketiga, atau talak bainunah kubra. ...
Terminologi bahagia sebagai sebuah realitas hakiki hanya diulang satu kali, sebagaimana jalan cahaya pun hanya satu di antara ragam kezhaliman, merujuk kepada realitas kebenaran yang juga satu ...
Konsep Kebahagiaan dalam Islam